กิจกรรมแนะแนวแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


       คณะครูผู้รับผิดชอบแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในวันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566 โดยมีมาสเตอร์ณัฐพงศ์ เอี่ยมเสถียร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารโอเซ่ ห้องประชุมโอเซ่ 2  
       กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อแนะนำหลักสูตรแผนการเรียนที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 จะต้องเลือก track การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจในหลักสูตรแต่ละ track การเรียน รายวิชาเพิ่มเติมเฉพาะตามจุดเน้นและกิจกรรมที่นักเรียนจะได้ทำเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และรู้จักตัวตนของนักเรียนก่อนการตัดสินใจเลือก track การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีการเรียนการสอนจำนวน 6 คาบต่อสัปดาห์ ซึ่งประกอบด้วย 
       1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์นวัตกรรม (Innovation Science) 
       2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์(Architecture & Engineering Science) 
       3. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science)
       การจัดกิจกรรมในครั้งนี้หวังว่าจะมีประโยชน์และช่วยให้นักเรียนเลือก track การเรียนที่ใช่สำหรับตนเองมากที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในระดับอุดมศึกษาต่อไป


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 30 ครั้ง

Keep