คณะภราดา คณะครู นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ ครูเกษียณ ม.สิทธิชัย สุทธิผล
(06/สิงหาคม/2564 ::
จาก งานบุคลากร)      
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปบิดาของ นางสาวเบญจมาศ จันทร์สายทอง
(30/กรกฎาคม/2564 ::
จาก งานบุคลากร)      
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปบิดาของ นางบุญทิพย์ มณเทียร
(30/กรกฎาคม/2564 ::
จาก งานบุคลากร)      
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคู่สมรส นางสะอาด ใจโอบอ้อม
(23/กรกฎาคม/2564 ::
จาก งานบุคลากร)      
ขอแสดงความเสียใจการจากไปของมารดา MR.CHRISTOPHER FONTANOZA
(08/กรกฎาคม/2564 ::
จาก งานบุคลากร)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา ม.เชิดชัย ยังให้ผล
(08/กรกฎาคม/2564 ::
จาก งานบุคลากร)      
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณครูอาวุโส มาสเตอร์เพียร เภกะนันท์
(29/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานบุคลากร)      
คณะภราดา คณะครู นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปบิดาของ ม.สุจินต์ ศรชัย
(18/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานบุคลากร)