ประกาศ​นักเรียน​ที่มีความสามารถ​ทางด้านกีฬา​ ที่ได้รับ​รางวัล ชนะเลิศ​ ตั้งแต่​ระดับภาคขึ้นไป ในปีการศึกษา​ 2564​ ระหว่างวันที่​ 1 พฤษภาคม​ 2564 ถึง​ 30​ เมษายน​ 2565
(31/มกราคม/2566 ::
จาก งานทุนการศึกษา)      
ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เสนอราคา ประกันสุขภาพกลุ่ม (นักเรียนประจำ), (ครูต่างชาติ) และประกันอุบัติเหตุนักเรียน/บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2566
(19/ธันวาคม/2565 ::
จาก งานทุนการศึกษา)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
(11/พฤศจิกายน/2565 ::
จาก งานทุนการศึกษา)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
(11/พฤศจิกายน/2565 ::
จาก งานทุนการศึกษา)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
(07/ตุลาคม/2565 ::
จาก งานทุนการศึกษา)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2566
(07/ตุลาคม/2565 ::
จาก งานทุนการศึกษา)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาเทโอฟาน ประจำปีการศึกษา 2565
(17/มิถุนายน/2565 ::
จาก งานทุนการศึกษา)