อัลบัมภาพที่ 9943    ผู้อำนวยการและเลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ มาสเตอร์เพียร เภกะนันน์
<< Back Next >>