อัลบัมภาพที่ 10563    ขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ และทดสอบระบบอินเตอร์เน็ต
อัลบัมภาพที่ 10444    อบรมการใช้จอ "Samsung Flipboard วาด เขียน ในรูปแบบ Digital"
<< Back Next >>