อัลบัมภาพที่ 10268    ประชุมหัวหน้าห้อง และรองหัวหน้าห้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.4 - ม.6 เรื่องการแข่งขันประดิษฐ์พานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
<< Back Next >>