อัลบัมภาพที่ 9959    งานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โบสถ์เดล โรซาริโอ และห้องวารสาร (งานบริหารฝ่าย)
อัลบัมภาพที่ 9958    งานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ อาคารนฤมล (งานบริหารฝ่าย)
<< Back Next >>