อัลบัมภาพที่ 9945    กิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ ครอบครัวอัสสัมชัญศรีราชา (งานอนามัยโรงเรียน)
<< Back Next >>