อัลบัมภาพที่ 9974    โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชายินดีต้อนรับนางสาวชิโนะฮะ ยูคิ นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น (งานประชาสัมพันธ์)
อัลบัมภาพที่ 9972    ผู้แทนโรงเรียนมอบน้ำดื่มและอาหารว่างให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย COVID -19 (งานประชาสัมพันธ์)
<< Back Next >>