อัลบัมภาพที่ 9957    พิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีปลงศพภราดาชาร์ลส์ โบโรเมโอ เลอชัย ลวสุต (งานประชาสัมพันธ์)
อัลบัมภาพที่ 9956    วจนพิธีกรรม - พิธีบูชาขอบพระคุณ ภราดาชาร์ลส์ โบโรเมโอ เลอชัย ลวสุต (งานประชาสัมพันธ์)
<< Back Next >>