อัลบัมภาพที่ 10713    เข้าร่วมโครงการจัดตั้งเครือข่ายเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (งานบริหารฝ่าย)
อัลบัมภาพที่ 10712    พิธีบูชาขอบพระคุณเสกและเปิดเรือนพยาบาล “Marie Louise Medical Center” (งานบริหารฝ่าย)
<< Back Next >>