อัลบัมภาพที่ 10346    การประชุมหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล ID Plan (Individual Development Plan) ของนักเรียน (งานบริหารฝ่าย)
อัลบัมภาพที่ 10345    การแข่งขันฟุตบอลประเพณีกระชับมิตร ครั้งที่ 2 ระหว่าง ACR vs ACS (งานบริหารฝ่าย)
<< Back Next >>