อัลบัมภาพที่ 10652    นักเรียนอายุต่ำกว่า 5 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ " Pfizer " ฝาสีแดง เข็มที่ 2 (งานอนามัยโรงเรียน)
อัลบัมภาพที่ 10603    นักเรียนอายุต่ำกว่า 5 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 " Pfizer " ฝาสีแดง เข็มที่ 1 (งานอนามัยโรงเรียน)
<< Back Next >>