อัลบัมภาพที่ 10490    นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์อายุ (งานอนามัยโรงเรียน)
อัลบัมภาพที่ 10486    นักเรียนประจำเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (งานอนามัยโรงเรียน)
<< Back Next >>