อัลบัมภาพที่ 10770    กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2565 (งานห้องสมุด)
อัลบัมภาพที่ 10769    พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (งานห้องสมุด)
<< Back Next >>