อัลบัมภาพที่ 10590    ทดสอบและสัมภาษณ์นักเรียนใหม่ ระดับชั้นม.1 และม.4 (งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์)
อัลบัมภาพที่ 10565    50 Years Religious Profession (งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์)
<< Back Next >>