อัลบัมภาพที่ 10674    เยี่ยมให้กำลังใจคุณครูป่วยและประสบอุบัติเหตุ (งานบริหารฝ่าย)
อัลบัมภาพที่ 10576    ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา 100 % จาก University of Memphis, Tennessee State, USA (งานระดับชั้น)
<< Back Next >>