อัลบัมภาพที่ 10492     เยี่ยมไข้ให้กำลังใจ มิสศุภสิริ พิทักษ์สายชล (งานบุคลากร)
อัลบัมภาพที่ 10411    ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (งานประสานสมาคมผู้ปกครองฯและสมาคมศิษย์เก่าฯ)
<< Back Next >>