อัลบัมภาพที่ 10464    ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2565 (คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ)
<< Back Next >>