อัลบัมภาพที่ 10938    ปรับปรุงถนนตั้งแต่บริเวณสี่แยกอาคารเรือนพยาบาลมารีย์ หลุยส์ ถึงอาคารฌอง หลุยส์ โนบิรอง (งานบริหารฝ่าย)
อัลบัมภาพที่ 10937    ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (งานบริหารฝ่าย)
<< Back Next >>