อัลบัมภาพที่ 10911    ภาพบรรยากาศผู้สมัครเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 กล่าวแนะนำตัวและแถลงนโยบาย (งานส่งเสริมชีวิตและคุณลักษณะนิสัยที่ดี)
<< Back Next >>