อัลบัมภาพที่ 10925    พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์)
อัลบัมภาพที่ 10919    คณะภราดา คณะครู เข้าคำนับพระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงศ์ จรัสศรี มุขนายกสังฆมณฑลจันทบุรี (งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์)
<< Back Next >>