อัลบัมภาพที่ 10932    ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (งานกิจกรรม)
อัลบัมภาพที่ 10918    ประชุมนักเรียนจิตอาสา ครั้งที่ 1/2566 (งานสัมพันธ์ชุมชนและอาสาพัฒนา)
<< Back Next >>