ชื่อ-สกุล : มิสอังคณา คงอยู่

สังกัดหน่วยงาน : งานเลขานุการผู้อำนวยการ , คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กจ.ม. ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...