Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565
(ลำดับที่ 6 งานคณะกรรมการนักเรียน) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน