[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากรร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดาของ นางโสภา แก้วนิล
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปบิดาของ มิสอรนุช ชลาดี
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปมารดาของ นางสมพิศ ภู่อยู่
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป บิดาของ น.ส.วันชัย แย้มสัจจา
อบพ่นฆ่าเชื้อโรคภายในห้องเรียนต่าง ๆ
การชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภารเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เลื่อนการชำระค่ารักษาสิทธิ์สำหรับนักเรียนที่ได้โควต้า เพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
เลื่อนการชำระค่ารักษาสิทธิ์สำหรับนักเรียนที่ได้โควต้า เพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เลื่อนการชำระค่ารักษาสิทธิ์สำหรับนักเรียนที่ได้โควต้า เพื่อศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดา มาสเตอร์ณัฏธเดชน์ จันมีรชานัตธ์
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปมารดาของ มิสนงคราญ ศิริศักดิ์
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดา มาสเตอร์จักรพันธ์ ถาวิกุล
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดา มาสเตอร์ธวัชชัย แก้วชื่นชัย
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของบิดา ม.เอกสิทธิ์ สุทธะ
ฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายอาคารสถานที่เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของบิดาของ มิสเอมวิกา นราเบญจพล
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของบิดา มิสผกาวรรณ ขันทะโฮม และ น.ส.วันทนา ขันทะโฮม
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคู่สมรส มิสรัชนีกูล พวงผ่อง
บริษัท ทาท่า สปอร์ต จำกัด มอบอุปกรณ์กีฬาสนับสนุนทีมบาสเกตบอลของโรงเรียน
ขอเชิญบริษัทดูแลเครื่องปรับอากาศเสนอราคาค่าบริการตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563
ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมซัลวีโน
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป ของมารดา นายเฉลิมชัย อยู่สุขโข
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของบิดา มาสเตอร์ศิริวัฒน์ บัวคำสี
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปบิดาของ มาสเตอร์อัครินทร์ ทองคำแท้
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่ามอบภาพให้ผู้อำนวยการ
งานร้านค้า ฝ่ายบริหารทั่วไปเข้ารับการตรวจคุณภาพอาหาร Clean Food Good Taste จากกองสาธารณสุข
โครงการอบรมข้อกำหนด/มาตรฐานสุขาภิบาลด้านอาหาร ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นบุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา 2562
ประชุมบุคลากรงานห้องสมุดครั้งที่ 5/2562
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน คืนสู้เหย้า เพื่อเตรียมความพร้อม
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นบุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา 2562
ร่วมแสดงความไว้อาลัยในการจากไป ของ นายชิษนุพงศ์ เอี่ยมวิจิตร
ฝ่ายบริหารทั่วไปมอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563
งานบริหารสนามกีฬาให้บริการสถานที่แก่ศิษย์ในการจัดการแข่งขันฟุตบอล
งานโภชนาการเข้าอบรมหัวข้อเรื่อง การประกอบอาหารแบบมืออาชีพ
จัดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในงานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองสุวรรณสมโภชการถวายตัวของภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย
จัดอาหารและเครื่องดื่มรับรองแขกผู้เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 75 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มรับรองแขกผู้เข้าร่วมงานสัมมาผู้บริหารฯ วันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2562
งานร้านค้า จำหน่ายอาหารว่างและน้ำดื่มให้บริการนักศึกษาวิชาทหาร
งานโภชนาการและงานร้านค้าจัดบริการจำหน่ายอาหารและน้ำดื่มภายในงานคอนเสิร์ตการกุศล ครั้งที่ 3
ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เสนอราคา ประกันสุขภาพกลุ่ม (นักเรียนประจำ),(ครูต่างชาติ) และประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563
ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป และประชุมผู้ประกอบการร้านค้า ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมซัลวีโน
ผู้อำนวยการเข้ารับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ประจำปี 2562
ฝ่ายกิจกรรม เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นำกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ มอบแด่หน่วยงานต่างๆ
ผู้อำนวยการต้อนรับคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
แจ้งการประเมินพัฒนาการระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2562
กีฬาอนุบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 19
งานสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ​ ครั้งที่​ 43 ประจำปี​ 2562​
ขอแจ้งตารางตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
โครงการ อย.น้อย ACS ประจำปีการศึกษา 2562

    1 2 3 4  >   >|