[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคู่สมรส มิสรัชนีกูล พวงผ่อง
บริษัท ทาท่า สปอร์ต จำกัด มอบอุปกรณ์กีฬาสนับสนุนทีมบาสเกตบอลของโรงเรียน
ขอเชิญบริษัทดูแลเครื่องปรับอากาศเสนอราคาค่าบริการตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563
ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมซัลวีโน
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป ของมารดา นายเฉลิมชัย อยู่สุขโข
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของบิดา มาสเตอร์ศิริวัฒน์ บัวคำสี
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปบิดาของ มาสเตอร์อัครินทร์ ทองคำแท้
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่ามอบภาพให้ผู้อำนวยการ
งานร้านค้า ฝ่ายบริหารทั่วไปเข้ารับการตรวจคุณภาพอาหาร Clean Food Good Taste จากกองสาธารณสุข
โครงการอบรมข้อกำหนด/มาตรฐานสุขาภิบาลด้านอาหาร ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นบุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา 2562
ประชุมบุคลากรงานห้องสมุดครั้งที่ 5/2562
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน คืนสู้เหย้า เพื่อเตรียมความพร้อม
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นบุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา 2562
ร่วมแสดงความไว้อาลัยในการจากไป ของ นายชิษนุพงศ์ เอี่ยมวิจิตร
ฝ่ายบริหารทั่วไปมอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563
งานบริหารสนามกีฬาให้บริการสถานที่แก่ศิษย์ในการจัดการแข่งขันฟุตบอล
งานโภชนาการเข้าอบรมหัวข้อเรื่อง การประกอบอาหารแบบมืออาชีพ
จัดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในงานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองสุวรรณสมโภชการถวายตัวของภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย
จัดอาหารและเครื่องดื่มรับรองแขกผู้เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 75 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มรับรองแขกผู้เข้าร่วมงานสัมมาผู้บริหารฯ วันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2562
งานร้านค้า จำหน่ายอาหารว่างและน้ำดื่มให้บริการนักศึกษาวิชาทหาร
งานโภชนาการและงานร้านค้าจัดบริการจำหน่ายอาหารและน้ำดื่มภายในงานคอนเสิร์ตการกุศล ครั้งที่ 3
ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เสนอราคา ประกันสุขภาพกลุ่ม (นักเรียนประจำ),(ครูต่างชาติ) และประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563
ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป และประชุมผู้ประกอบการร้านค้า ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมซัลวีโน
ผู้อำนวยการเข้ารับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ประจำปี 2562
ฝ่ายกิจกรรม เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นำกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ มอบแด่หน่วยงานต่างๆ
ผู้อำนวยการต้อนรับคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
แจ้งการประเมินพัฒนาการระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2562
กีฬาอนุบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 19
งานสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ​ ครั้งที่​ 43 ประจำปี​ 2562​
ขอแจ้งตารางตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
โครงการ อย.น้อย ACS ประจำปีการศึกษา 2562
ฉลองวัดพระหฤทัยฯ ศรีราชา
นักเรียนเข้าค่ายแสวงหาครั้งที่ 23 วันที่ 21 - 23 มิ.ย. 62
กำหนดการงานศพ มารดา ของ นายปกรณ์ กฤษปณากุล
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปมารดาของ มิสคมคาย ชิโนดม
ประชุมบุคลการงานห้องสมุด ครั้งที่ 2/2562
เข้าถวายสักการะ พระเทพสุทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบรรพชาสามเณรนักเรียน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และครบรอบ 75 ปี อัสสัมชัญศรีราชา
กำหนดวันเวลา ในการประชุมสี เพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปมารดาของ มิสสุภาวดี เสือวงษ์ และมิสสมพร เสือวงค์
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป บิดา ของ มิสชญาพร นิกรปกรณ์
ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2562
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2562
เยี่ยมและให้กำลังใจมาสเตอร์ปกรณ์ วรศิลป์
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นำดอกไม้ไปทูลเกล้าฯ ถวาย และลงนามถวายพระพร แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นำดอกไม้ไปทูลเกล้าฯ ถวาย และลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
คำนับพระคุณเจ้าโอกาสเทศกาลตรุษจีน
ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ACS CUP ครั้งที่ 16 ปี 2561

|<  <   1 2 3 4 5  >   >|