[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป ของมารดา นายเฉลิมชัย อยู่สุขโข
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของบิดา มาสเตอร์ศิริวัฒน์ บัวคำสี
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปบิดาของ มาสเตอร์อัครินทร์ ทองคำแท้
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่ามอบภาพให้ผู้อำนวยการ
งานร้านค้า ฝ่ายบริหารทั่วไปเข้ารับการตรวจคุณภาพอาหาร Clean Food Good Taste จากกองสาธารณสุข
โครงการอบรมข้อกำหนด/มาตรฐานสุขาภิบาลด้านอาหาร ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นบุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา 2562
ประชุมบุคลากรงานห้องสมุดครั้งที่ 5/2562
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน คืนสู้เหย้า เพื่อเตรียมความพร้อม
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นบุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา 2562
ร่วมแสดงความไว้อาลัยในการจากไป ของ นายชิษนุพงศ์ เอี่ยมวิจิตร
ฝ่ายบริหารทั่วไปมอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563
งานบริหารสนามกีฬาให้บริการสถานที่แก่ศิษย์ในการจัดการแข่งขันฟุตบอล
งานโภชนาการเข้าอบรมหัวข้อเรื่อง การประกอบอาหารแบบมืออาชีพ
จัดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในงานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองสุวรรณสมโภชการถวายตัวของภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย
จัดอาหารและเครื่องดื่มรับรองแขกผู้เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 75 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มรับรองแขกผู้เข้าร่วมงานสัมมาผู้บริหารฯ วันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2562
งานร้านค้า จำหน่ายอาหารว่างและน้ำดื่มให้บริการนักศึกษาวิชาทหาร
งานโภชนาการและงานร้านค้าจัดบริการจำหน่ายอาหารและน้ำดื่มภายในงานคอนเสิร์ตการกุศล ครั้งที่ 3
ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เสนอราคา ประกันสุขภาพกลุ่ม (นักเรียนประจำ),(ครูต่างชาติ) และประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563
ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป และประชุมผู้ประกอบการร้านค้า ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมซัลวีโน
ผู้อำนวยการเข้ารับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ประจำปี 2562
ฝ่ายกิจกรรม เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นำกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ มอบแด่หน่วยงานต่างๆ
ผู้อำนวยการต้อนรับคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
แจ้งการประเมินพัฒนาการระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2562
กีฬาอนุบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 19
งานสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ​ ครั้งที่​ 43 ประจำปี​ 2562​
ขอแจ้งตารางตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
โครงการ อย.น้อย ACS ประจำปีการศึกษา 2562
ฉลองวัดพระหฤทัยฯ ศรีราชา
นักเรียนเข้าค่ายแสวงหาครั้งที่ 23 วันที่ 21 - 23 มิ.ย. 62
กำหนดการงานศพ มารดา ของ นายปกรณ์ กฤษปณากุล
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปมารดาของ มิสคมคาย ชิโนดม
ประชุมบุคลการงานห้องสมุด ครั้งที่ 2/2562
เข้าถวายสักการะ พระเทพสุทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบรรพชาสามเณรนักเรียน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และครบรอบ 75 ปี อัสสัมชัญศรีราชา
กำหนดวันเวลา ในการประชุมสี เพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปมารดาของ มิสสุภาวดี เสือวงษ์ และมิสสมพร เสือวงค์
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป บิดา ของ มิสชญาพร นิกรปกรณ์
ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2562
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2562
เยี่ยมและให้กำลังใจมาสเตอร์ปกรณ์ วรศิลป์
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นำดอกไม้ไปทูลเกล้าฯ ถวาย และลงนามถวายพระพร แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นำดอกไม้ไปทูลเกล้าฯ ถวาย และลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
คำนับพระคุณเจ้าโอกาสเทศกาลตรุษจีน
ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ACS CUP ครั้งที่ 16 ปี 2561
ขอแสดงความยินดีกับ มิสสุภาภรณ์ พรรัตนกิจกุล และม.สุจินต์ ศรชัย
มอบตุ๊กตาให้ศูนย์ธารชีวิต เด็ก และ ศูนย์ธารชีวิต สตรี คณะศรีชุมพาบาล
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาสแผนกเยาวชน
ประชุมพิจารณา ใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต

|<  <   1 2 3 4 5  >   >|