[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เสนอราคา ประกันสุขภาพกลุ่ม (นักเรียนประจำ),(ครูต่างชาติ) และประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563
ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป และประชุมผู้ประกอบการร้านค้า ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมซัลวีโน
ผู้อำนวยการเข้ารับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ประจำปี 2562
ฝ่ายกิจกรรม เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นำกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ มอบแด่หน่วยงานต่างๆ
ผู้อำนวยการต้อนรับคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
แจ้งการประเมินพัฒนาการระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2562
กีฬาอนุบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 19
งานสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ​ ครั้งที่​ 43 ประจำปี​ 2562​
ขอแจ้งตารางตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
โครงการ อย.น้อย ACS ประจำปีการศึกษา 2562
ฉลองวัดพระหฤทัยฯ ศรีราชา
นักเรียนเข้าค่ายแสวงหาครั้งที่ 23 วันที่ 21 - 23 มิ.ย. 62
กำหนดการงานศพ มารดา ของ นายปกรณ์ กฤษปณากุล
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปมารดาของ มิสคมคาย ชิโนดม
ประชุมบุคลการงานห้องสมุด ครั้งที่ 2/2562
เข้าถวายสักการะ พระเทพสุทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบรรพชาสามเณรนักเรียน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และครบรอบ 75 ปี อัสสัมชัญศรีราชา
กำหนดวันเวลา ในการประชุมสี เพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปมารดาของ มิสสุภาวดี เสือวงษ์ และมิสสมพร เสือวงค์
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป บิดา ของ มิสชญาพร นิกรปกรณ์
ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2562
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2562
เยี่ยมและให้กำลังใจมาสเตอร์ปกรณ์ วรศิลป์
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นำดอกไม้ไปทูลเกล้าฯ ถวาย และลงนามถวายพระพร แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นำดอกไม้ไปทูลเกล้าฯ ถวาย และลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
คำนับพระคุณเจ้าโอกาสเทศกาลตรุษจีน
ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ACS CUP ครั้งที่ 16 ปี 2561
ขอแสดงความยินดีกับ มิสสุภาภรณ์ พรรัตนกิจกุล และม.สุจินต์ ศรชัย
มอบตุ๊กตาให้ศูนย์ธารชีวิต เด็ก และ ศูนย์ธารชีวิต สตรี คณะศรีชุมพาบาล
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาสแผนกเยาวชน
ประชุมพิจารณา ใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ประชุมคณะกรรมการจัดซุ้มเกมส์ งานวันคริสต์มาสนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2561
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษคาบ 9
กำหนดการงานศพ บิดา ของ มิสนัยนา ไพจิตต์
กิจกรรมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดา ม.สิทธิชัย สุทธิผล
กำหนดการงานศพมารดา มิสสลินดา ทองคำ
ขอแสดงความยินดีนักกีฬาคนเก่งของเรา ปี 2561
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 16
ผู้อำนวยการ ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ให้โอวาทและอวยพร คุณครู นักเรียนไปร่วมแข่งขันฟุตบอล ณ สาธารณรัฐอินเดีย
ประชุมนักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเครือ ครั้งที่ 16 ปี 2561
เข้าร่วมรับเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร
ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่ายพักแรม ป.4 - ม.3 ปีการศึกษา 2561
ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะครู ร่วมแสดงความเสียใจงานศพบิดาของ มาสเตอร์อรินทร วรศิลป์
กิจกรรม KG Rally Family Tour ครั้งที่ 2 ของแผนกปฐมวัย
เชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนประจำเดือนกันยายน 2561
เข้าร่วมโครงการสร้างพลังเด็กไทยลดปัญหาขยะมูลฝอย กับสำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ตรวจหลักฐานนักกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 16
งานพิธีอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต ภราดากุลชาติ จันทะโชโต และภราดาศิริชัย ผังรักษ์

|<  <   1 2 3 4 5  >   >|