[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือและพิธีวางพวงมาลาเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
งานสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
งานประเพณีวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2555
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ACS CUP ครั้งที่ 11
ปิดปรับปรุงห้องสมุดเทโอฟานและห้องสมุดลวสุต
นักเรียนม.1 ไปทัศนศึกษา "ตามรอยสุนทรภู่สู่เจดีย์ภูเขาทอง"
ขอเชิญร่วมอบรมการสอนอ่านและการสอนวรรณคดีตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑
โครงการอบรมระยะสั้นเรื่อง "การพยาบาลเวชปฏิบัติ"
กิจกรรมสัปดาห์ต้านยาเสพติดปี 2555
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณและฟื้นฟูจิตใจนักเรียนอิสลาม
ประชุมเชิงวิชาการ หน่วยงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
วิทยาลัยเชียงรายศึกษาดูงาน
งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดครูเดือนมิถุนายน
การลงโปรแกรม SWIS ใน Server ตัวใหม่
ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้า โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2555
ตารางการเรียน / การแต่งกายชุดลูกเสือสำรอง สามัญและสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2555
เรื่อง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกร่างคู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4
เรื่อง การอบรมหลักสูตรการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
กิจกรรม ACS Rally Party และโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี (นอกสถานที่)
Apple เปิดตัว iBooks Textbooks, iBooks Author, และ iTunes U
ผลการประเมินครูตามโครงการสร้างขวัญและกำลังใจครู ประจำปีการศึกษา 2554 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอศรีราชา
การประชุมคณะกรรมการระบบ SWIS ประจำเดือนมกราคม 2555
ขอเชิญคณะครูงานห้องสมุดทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 6/2554 ในวันที่ 25 มกราคม 2555
เรื่อง รับเกียรติบัตรผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ร่วมกิจกรรมบันทึกสมุดความเป็นครูดี ประจำปี 2554
ส่งครูเข้าอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
รายชื่อ "ครูดีในดวงใจ" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้ดำเนินการคัดเลือกครูดีเด่น 3 ดาวบูรพา งานสายสัมพันธ์ 3 โรงเรียน ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา รายชื่อ"ครูดีเด่น 3 ดาวบูรพา"
โครงการ Summer Course ที่ต่างประเทศ
ส่งครูเข้าร่วมโครงการเผยแพร่นวัตกรรมสื่อและพัฒนาห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียนห่างไกล
คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน โรงเรียนนครสวรรค์
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและงานฉลองวันคล้ายวันเกิดครูเดือนพฤศจิกายน
งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนดาราสมุทรครบ 75 ปี
ประชุมคณะกรรมการกองทุนภราดาธิการศักดา กิจเจริญ
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ขอเชิญคณะครูงานห้องสมุดทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 5/2554 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554
ฝ่ายบริการ รับสมัครบุคลากร 2 ตำแหน่ง
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2554
เปิดรับสมัครบุคลากรครูผู้สอน ระดับปฐมวัย
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
เลื่อนการประชุม “ 1st AI Summit in Thailand 2011” ณ ห้องประชุม John XXIII Conference Center มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2554
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เลื่อนการสัมมนา - อบรม ตลอดเดือน พฤศจิกายน 2554 นี้ไปเป็นเดือน มกราคม 2555
ขอเชิญชวนบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

|<  <   21 22 23 24