[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ มิสสุภาภรณ์ พรรัตนกิจกุล และม.สุจินต์ ศรชัย
มอบตุ๊กตาให้ศูนย์ธารชีวิต เด็ก และ ศูนย์ธารชีวิต สตรี คณะศรีชุมพาบาล
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาสแผนกเยาวชน
ประชุมพิจารณา ใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ประชุมคณะกรรมการจัดซุ้มเกมส์ งานวันคริสต์มาสนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2561
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษคาบ 9
กำหนดการงานศพ บิดา ของ มิสนัยนา ไพจิตต์
กิจกรรมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดา ม.สิทธิชัย สุทธิผล
กำหนดการงานศพมารดา มิสสลินดา ทองคำ
ขอแสดงความยินดีนักกีฬาคนเก่งของเรา ปี 2561
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 16
ผู้อำนวยการ ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ให้โอวาทและอวยพร คุณครู นักเรียนไปร่วมแข่งขันฟุตบอล ณ สาธารณรัฐอินเดีย
ประชุมนักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเครือ ครั้งที่ 16 ปี 2561
เข้าร่วมรับเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร
ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่ายพักแรม ป.4 - ม.3 ปีการศึกษา 2561
ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะครู ร่วมแสดงความเสียใจงานศพบิดาของ มาสเตอร์อรินทร วรศิลป์
กิจกรรม KG Rally Family Tour ครั้งที่ 2 ของแผนกปฐมวัย
เชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนประจำเดือนกันยายน 2561
เข้าร่วมโครงการสร้างพลังเด็กไทยลดปัญหาขยะมูลฝอย กับสำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ตรวจหลักฐานนักกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 16
งานพิธีอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต ภราดากุลชาติ จันทะโชโต และภราดาศิริชัย ผังรักษ์
ขอแจ้งตารางตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์ โครงการนิทานสัมพันธ์ แผนกปฐมวัย
ประชุมครูดูแลนักเรียนประจำ ครั้งที่ 2/2561
สัมมนางานศูนย์เทคโนโลยี
งานร้านค้า ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้ารับการตรวจสอบคุณภาพอาหารและน้ำ
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณพ่อสุพจน์ โหลแก้ว บิดาของน.ส.สุปราณี โหลแก้ว เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน
เชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนประจำเดือนสิงหาคม
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
อบรมสุขาภิบาลกับการประกอบอาหาร
สัมมนาเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2561
ยอดนักอ่านประจำเดือน มิถุนายน 2561 ห้องสมุดระดับประถม
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
ระดับประถมศึกษาตอนต้น มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมในสัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข
แผนก MLP มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข
แผนก MLP และแผนกปกครอง จัดกิจกรรมประกวด Talk Show เนื่องในสัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข
ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการครั้งที่ 4/2561
งานศูนย์เทคโนโลยีนำ user เข้าระบบ Printer
โครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำการศึกษา 2561
เชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
งานพ่นหมอกควันกำจัดยุงภายในโรงเรียน
ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาไทย ครั้งที่ 2/2561
ตารางเวลาการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมประกวดภาพวาดต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

|<  <   1 2 3 4 5 6  >   >|