[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแจ้งตารางตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์ โครงการนิทานสัมพันธ์ แผนกปฐมวัย
ประชุมครูดูแลนักเรียนประจำ ครั้งที่ 2/2561
สัมมนางานศูนย์เทคโนโลยี
งานร้านค้า ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้ารับการตรวจสอบคุณภาพอาหารและน้ำ
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณพ่อสุพจน์ โหลแก้ว บิดาของน.ส.สุปราณี โหลแก้ว เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน
เชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนประจำเดือนสิงหาคม
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
อบรมสุขาภิบาลกับการประกอบอาหาร
สัมมนาเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2561
ยอดนักอ่านประจำเดือน มิถุนายน 2561 ห้องสมุดระดับประถม
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
ระดับประถมศึกษาตอนต้น มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมในสัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข
แผนก MLP มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข
แผนก MLP และแผนกปกครอง จัดกิจกรรมประกวด Talk Show เนื่องในสัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข
ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการครั้งที่ 4/2561
งานศูนย์เทคโนโลยีนำ user เข้าระบบ Printer
โครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำการศึกษา 2561
เชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
งานพ่นหมอกควันกำจัดยุงภายในโรงเรียน
ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาไทย ครั้งที่ 2/2561
ตารางเวลาการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมประกวดภาพวาดต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎจราจร
บรรยายพิเศษหัวข้อ "ให้รักดูแลชีวิต ความรักที่ยิ่งใหญ่ คือ ความรักของของบุพการีที่ไม่มีเงื่อนไข"
ลูกเสือระดับชั้น ป.4 - ม.3 ซ้อมสวนสนามพิธีถวายราชสดุดีและทบทวนคำปฎิญาณตน ฯ
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป มารดา มิสอุบลรัตน์ ทิวไผ่งาม
เข้าร่วมประชุมสัมมนาหน่วยงานอภิบาล โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (Camps Ministry) ครั้งที่ 1/2561
ประชุมครูดูแลนักเรียนประจำ ครั้งที่ 1/2561
ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
กิจกรรมอบรมกองร้อยพิเศษ วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2561 ปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป มารดา มิสพรยมล จันทรานนท์
กำหนดการงานศพ มารดา มิสสุริยา หัตถกิจ
ติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ wifi อาคารเรยีนา
ประชาสัมพันธ์การบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย วันที่ 6 มิ.ย 2561
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู/ประดับเข็มและแต่งตั้งสภานักเรียน
การขอทุนการศึกษาโดนาเซียง ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศนักศึกษาวิชาทหาร ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 รายงานตัว วันศูกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ฝึก มณฑลทหารบกที่ 14
กิจกรรมเข้าค่ายอบรมลูกเสือนายหมู่/รองนายหมู่ ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ อาคารยอห์น แมรี่ ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมเข้าค่ายผู้นำ อัสสัมชัญศรีราชา ปีการศึกษา 2561
ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน
รายการแข่งขันตะกร้อ ชิงถ้วยพระราชทาน ม.ว.ก ครั้งที่ 40
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษคาบ 9
นักกีฬาตะกร้อคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติ รุ่นอายุ 18 ปี
ประชาสัมพันธ์ ปฐมนิเทศและทำสัญญานักกีฬาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2561

|<  <   1 2 3 4 5 6  >   >|