[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
งานแนะแนวเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนม.6
กิจกรรมจิตอาสาสำหรับนักเรียนชั้นม.4,ม.5
งานศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมการใช้งานระบบ SWIS
ประชุมเชิงวิชาการ หน่วยงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
วิทยาลัยเชียงรายศึกษาดูงาน
งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดครูเดือนมิถุนายน
การลงโปรแกรม SWIS ใน Server ตัวใหม่
ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้า โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2555
ตารางการเรียน / การแต่งกายชุดลูกเสือสำรอง สามัญและสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2555
เรื่อง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกร่างคู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4
เรื่อง การอบรมหลักสูตรการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
ผลการประเมินครูตามโครงการสร้างขวัญและกำลังใจครู ประจำปีการศึกษา 2554 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอศรีราชา
ห้องสมุดกลางร่วมถวายพระพรชัยมงคล "ในหลวง"
ประชุมครูหัวหน้าตึกประจำเรื่อง มาตรการประหยัดน้ำประหยัด

|<  <   14 15 16 17