[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2564  ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แผนก MLP
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 อาคารยอหน์แมรี่
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การโอนเงินคืนค่าเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน ACS SUMMER COURSE 2021
ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจสมัครขอดำเนินการจำหน่ายอาหารร้านค้าภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ขอเชิญตัวแทนบริษัท / ร้านค้า เข้าร่วมเสนอราคาวัตถุดิบประกอบอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 พร้อมกำหนดการซ่อมเสริม
ประกาศที่พักนักเรียนประจำใหม่ ปีการศึกษา 2564
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/63 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2,4-5 (ตึกยอหน์แมรี่)
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/63 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (IEP , SEP) พร้อมเนื้อหาการสอบ
ประชาสัมพันธ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
ตารางและเนื้อหาสอบวัดผลปลายภาคที่ 2/2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนก MLP
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 IEP , SEP
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
ประกาศผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 พร้อมกำหนดการซ่อมเสริม
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภท "ทุนโดนาเซียง" ประจำปีการศึกษา 2563
ขอเชิญ บริษัท เข้าร่วมเสนอราคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบระบบ VRV, VRF
ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เสนอราคา ประกันสุขภาพกลุ่ม (นักเรียนประจำ),(ครูต่างชาติ) และประกันอุบัติเหตุนักเรียน/บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564
ตารางและเนื้อหาสอบวัดผลปลายภาคที่ 1/2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนก MLP
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ตึกยอห์นแมรี่)
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ตึกยอห์นแมรี่)
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ตึกเซนต์แมรี่)
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ตึกโดนาเซียง)
แจ้งการจัดกิจกรรม Open House 2020
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์การคืนเงินค่าเรียนภาคฤดูร้อน ปี 2020
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารบริเวณภายในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ประชาสัมพันธ์เปิดรับนักเรียนใหม่ชั้นเตรียมอนุบาล
ประกาศที่พักนักเรียนประจำใหม่ ปีการศึกษา 2563
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ 4-5
ตารางสอบวัดผล พร้อมเนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนก MLP
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษนอกเวลา คาบ 9 และ กลุ่มย่อยนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 2/2562
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2562
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนก MLP
เนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (IEP,SEP)
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6
เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนก MLP
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

|<  <   1 2 3 4 5  >   >|