[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษนอกเวลา คาบ 9 และ กลุ่มย่อยนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 2/2562
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2562
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนก MLP
เนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (IEP,SEP)
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6
เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนก MLP
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน
การขอทุนการศึกษาโดนาเซียง ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นป.1- ม.4 MLP
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประมูลร้านค้าภายในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศที่พักนักเรียนประจำใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562)
ประกาศผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่2/2561​ ระดับชั้น​ มัธยมศึกษา​ปีที่​ 1- 4
ตารางสอบ พร้อมเนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนก MLP
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ตารางสอบ พร้อมเนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนก MLP
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นป.1-6 ตึกโดนาเซียงและตึกเซนต์แมรี่ พร้อมเนื้อหาการสอบ
ประกาศผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 พร้อมกำหนดการ
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ACS-PTA GOLF CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 6 2019
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมกำหนดการมอบวุฒิบัตร
ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เสนอราคา ประกันอุบัติเหตุนักเรียน/บุคลากรและประกันสุขภาพนักเรียนประจำ ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
เนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตึกยอห์นแมรี่
ตารางสอบ พร้อมเนื้อหาสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 แผนก MLP
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตึกยอห์นแมรี่
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่รักษาสิทธิ์แผนการเรียน SEP ชั้น ป.2-ป.6 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบ พร้อมเนื้อหาสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 แผนก MLP
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นป.1-6 ตึกโดนาเซียงและตึกเซนต์แมรี่ พร้อมเนื้อหาการสอบ
เนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
เนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ตารางสอบ พร้อมเนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนก MLP
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ตารางสอบซ่อมกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ตารางสอบซ่อมกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ขอเชิญชวนนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนตามเกณฑ์อายุ
เนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
เนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 (MLP)
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน
สอบราคาจ้างทำชุดพละของโรงเรียน
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนก MLP ประจำปีการศึกษา 2561
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2561

|<  <   1 2 3 4 5  >   >|