[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน
การขอทุนการศึกษาโดนาเซียง ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นป.1- ม.4 MLP
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประมูลร้านค้าภายในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศที่พักนักเรียนประจำใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562)
ประกาศผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่2/2561​ ระดับชั้น​ มัธยมศึกษา​ปีที่​ 1- 4
ตารางสอบ พร้อมเนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนก MLP
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ตารางสอบ พร้อมเนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนก MLP
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นป.1-6 ตึกโดนาเซียงและตึกเซนต์แมรี่ พร้อมเนื้อหาการสอบ
ประกาศผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 พร้อมกำหนดการ
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ACS-PTA GOLF CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 6 2019
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมกำหนดการมอบวุฒิบัตร
ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เสนอราคา ประกันอุบัติเหตุนักเรียน/บุคลากรและประกันสุขภาพนักเรียนประจำ ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
เนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตึกยอห์นแมรี่
ตารางสอบ พร้อมเนื้อหาสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 แผนก MLP
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตึกยอห์นแมรี่
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่รักษาสิทธิ์แผนการเรียน SEP ชั้น ป.2-ป.6 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบ พร้อมเนื้อหาสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 แผนก MLP
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นป.1-6 ตึกโดนาเซียงและตึกเซนต์แมรี่ พร้อมเนื้อหาการสอบ
เนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
เนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ตารางสอบ พร้อมเนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนก MLP
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ตารางสอบซ่อมกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ตารางสอบซ่อมกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ขอเชิญชวนนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนตามเกณฑ์อายุ
เนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
เนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 (MLP)
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน
สอบราคาจ้างทำชุดพละของโรงเรียน
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนก MLP ประจำปีการศึกษา 2561
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2561
สอบราคาจ้างทำเสื้อกีฬาสี ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนเปลี่ยนแผนการเรียน ปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์ เปิดจำหน่ายซองประมูลขายอาหารในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2561
รายชื่อนักเรียน ชั้น ป.1และ ม.1 แผนก MLP ปีการศึกษา 2561 (ภาคฤดูร้อน)
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2561 (ภาคฤดูร้อน)
รายชื่อนักเรียน ชั้น ป.1,ป.4,ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561 (ภาคฤดูร้อน)
ประกาศที่พักนักเรียนประจำใหม่ ปีการศึกษา 2561
รหัสที่พักของนักเรียนประจำชั้น ม.3 ขึ้น ชั้น ม.4

|<  <   1 2 3 4 5 6  >   >|