[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
เนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตึกยอห์นแมรี่
ตารางสอบ พร้อมเนื้อหาสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 แผนก MLP
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตึกยอห์นแมรี่
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่รักษาสิทธิ์แผนการเรียน SEP ชั้น ป.2-ป.6 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบ พร้อมเนื้อหาสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 แผนก MLP
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นป.1-6 ตึกโดนาเซียงและตึกเซนต์แมรี่ พร้อมเนื้อหาการสอบ
เนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
เนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ตารางสอบ พร้อมเนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนก MLP
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ตารางสอบซ่อมกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ตารางสอบซ่อมกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ขอเชิญชวนนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนตามเกณฑ์อายุ
เนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
เนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 (MLP)
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน
สอบราคาจ้างทำชุดพละของโรงเรียน
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนก MLP ประจำปีการศึกษา 2561
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2561
สอบราคาจ้างทำเสื้อกีฬาสี ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนเปลี่ยนแผนการเรียน ปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์ เปิดจำหน่ายซองประมูลขายอาหารในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2561
รายชื่อนักเรียน ชั้น ป.1และ ม.1 แผนก MLP ปีการศึกษา 2561 (ภาคฤดูร้อน)
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2561 (ภาคฤดูร้อน)
รายชื่อนักเรียน ชั้น ป.1,ป.4,ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561 (ภาคฤดูร้อน)
ประกาศที่พักนักเรียนประจำใหม่ ปีการศึกษา 2561
รหัสที่พักของนักเรียนประจำชั้น ม.3 ขึ้น ชั้น ม.4
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทุกกรณี ปีการศึกษา 2560 พร้อมกำหนดซ่อมเสริม
ACS Summer Course 2018
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 2 (MLP)
ตารางสอบปลายภาค 2/2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2,4-5 พร้อมเนื้อหาการสอบ
ตารางสอบปลายภาค 2/2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6(ปกติ) พร้อมเนื้อหาการสอบ
ตารางสอบวัดผลฯ ปลายภาค 2/2560 พร้อมเนื้อหาการสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (แผนก MLP)
ตารางสอบวัดผลฯ ปลายภาค 2/2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทุกกรณี ปีการศึกษา 2560 พร้อมกำหนดซ่อมเสริม
ตารางสอบวัดผลฯ ปลายภาค 2/2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โครงการทัศนศึกษาเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างแดน (MLP)
โครงการเรียนภาษาอังกฤษและศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
เนื้อหาการสอบ การสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
กำหนดการ และ เนื้อหาการสอบ กลางภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ภาคปกติ)
กำหนดการ และ เนื้อหาการสอบ กลางภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นป.1-ม.3 (MLP)
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ยกเว้น MLP)
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

|<  <   1 2 3 4 5 6  >   >|