[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
สอบราคาจ้างทำเสื้อกีฬาสี ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนเปลี่ยนแผนการเรียน ปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์ เปิดจำหน่ายซองประมูลขายอาหารในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2561
รายชื่อนักเรียน ชั้น ป.1และ ม.1 แผนก MLP ปีการศึกษา 2561 (ภาคฤดูร้อน)
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2561 (ภาคฤดูร้อน)
รายชื่อนักเรียน ชั้น ป.1,ป.4,ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561 (ภาคฤดูร้อน)
ประกาศที่พักนักเรียนประจำใหม่ ปีการศึกษา 2561
รหัสที่พักของนักเรียนประจำชั้น ม.3 ขึ้น ชั้น ม.4
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทุกกรณี ปีการศึกษา 2560 พร้อมกำหนดซ่อมเสริม
ACS Summer Course 2018
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 2 (MLP)
ตารางสอบปลายภาค 2/2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2,4-5 พร้อมเนื้อหาการสอบ
ตารางสอบปลายภาค 2/2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6(ปกติ) พร้อมเนื้อหาการสอบ
ตารางสอบวัดผลฯ ปลายภาค 2/2560 พร้อมเนื้อหาการสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (แผนก MLP)
ตารางสอบวัดผลฯ ปลายภาค 2/2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทุกกรณี ปีการศึกษา 2560 พร้อมกำหนดซ่อมเสริม
ตารางสอบวัดผลฯ ปลายภาค 2/2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โครงการทัศนศึกษาเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างแดน (MLP)
โครงการเรียนภาษาอังกฤษและศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
เนื้อหาการสอบ การสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
กำหนดการ และ เนื้อหาการสอบ กลางภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ภาคปกติ)
กำหนดการ และ เนื้อหาการสอบ กลางภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นป.1-ม.3 (MLP)
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ยกเว้น MLP)
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์โควตาเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ระบบโควตา)
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2560
ประกาศนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์โควตาเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
กำหนดการสอบพร้อมเนื้อหาการสอบ ปลายภาค 1/2560 ชั้น ป.1 - 6
กำหนดการสอบพร้อมเนื้อหาการสอบ ปลายภาค1/2560 ชั้น ม.1-ม.6
กำหนดการสอบพร้อมเนื้อหาการสอบ ปลายภาค1/2560 ชั้นป.1-ม.3(แผนก MLP)
การจัดกิจกรรม October Course 2017
ประชาสัมพันธ์เปิดจำหน่ายซองประมูลร้านอาหาร บริเวณภายในอาคารศักดา กิจเจริญ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนใหม่ " Open House" แผนกปฐมวัย
กำหนดการ และ เนื้อหาการสอบ กลางภาคเรียนที่ 1/2560 ชั้นป.1-ม.3 (MLP)
กำหนดการ และ เนื้อหาการสอบ กลางภาคเรียนที่ 1/2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ภาคปกติ)
กำหนดการ และ เนื้อหาการสอบ กลางภาคเรียนที่ 1/2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กำหนดการ และ เนื้อหาการสอบ กลางภาคเรียนที่ 1/2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ประกาศหยุดเรียน ป้องกันโรคมือ เท้าปาก แผนกปฐมวัย
การขอทุนการศึกษาโดนาเซียง ประจำปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2559
ประชาสัมพันธ์ จำหน่ายซองประมูลร้านค้า ฝ่ายบริการ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4/5- 4/9 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4/1- 4/4 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1/7-ม.1/12 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1/1-ม.1/6 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

|<  <   1 2 3 4 5 6  >   >|