[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทุกกรณี ปีการศึกษา 2560 พร้อมกำหนดซ่อมเสริม
ACS Summer Course 2018
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 2 (MLP)
ตารางสอบปลายภาค 2/2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2,4-5 พร้อมเนื้อหาการสอบ
ตารางสอบปลายภาค 2/2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6(ปกติ) พร้อมเนื้อหาการสอบ
ตารางสอบวัดผลฯ ปลายภาค 2/2560 พร้อมเนื้อหาการสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (แผนก MLP)
ตารางสอบวัดผลฯ ปลายภาค 2/2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทุกกรณี ปีการศึกษา 2560 พร้อมกำหนดซ่อมเสริม
ตารางสอบวัดผลฯ ปลายภาค 2/2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โครงการทัศนศึกษาเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างแดน (MLP)
โครงการเรียนภาษาอังกฤษและศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
เนื้อหาการสอบ การสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
กำหนดการ และ เนื้อหาการสอบ กลางภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ภาคปกติ)
กำหนดการ และ เนื้อหาการสอบ กลางภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นป.1-ม.3 (MLP)
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ยกเว้น MLP)
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์โควตาเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ระบบโควตา)
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2560
ประกาศนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์โควตาเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่รักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
กำหนดการสอบพร้อมเนื้อหาการสอบ ปลายภาค 1/2560 ชั้น ป.1 - 6
กำหนดการสอบพร้อมเนื้อหาการสอบ ปลายภาค1/2560 ชั้น ม.1-ม.6
กำหนดการสอบพร้อมเนื้อหาการสอบ ปลายภาค1/2560 ชั้นป.1-ม.3(แผนก MLP)
การจัดกิจกรรม October Course 2017
ประชาสัมพันธ์เปิดจำหน่ายซองประมูลร้านอาหาร บริเวณภายในอาคารศักดา กิจเจริญ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนใหม่ " Open House" แผนกปฐมวัย
กำหนดการ และ เนื้อหาการสอบ กลางภาคเรียนที่ 1/2560 ชั้นป.1-ม.3 (MLP)
กำหนดการ และ เนื้อหาการสอบ กลางภาคเรียนที่ 1/2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ภาคปกติ)
กำหนดการ และ เนื้อหาการสอบ กลางภาคเรียนที่ 1/2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กำหนดการ และ เนื้อหาการสอบ กลางภาคเรียนที่ 1/2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ประกาศหยุดเรียน ป้องกันโรคมือ เท้าปาก แผนกปฐมวัย
การขอทุนการศึกษาโดนาเซียง ประจำปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2559
ประชาสัมพันธ์ จำหน่ายซองประมูลร้านค้า ฝ่ายบริการ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4/5- 4/9 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4/1- 4/4 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1/7-ม.1/12 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1/1-ม.1/6 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ป.1 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องเรียนภาคฤดูร้อน (Summer60) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องเรียนภาคฤดูร้อน (Summer60) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องเรียนภาคฤดูร้อน (Summer60) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559
ที่พักนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
แผนผังหอพักนักเรียนประจำ
แผนผังหอพักนักเรียนหญิงคาเบรียลา
ประกาศรายชื่อนักเรียนซ่อมเสริม ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 พร้อมกำหนดการ

|<  <   1 2 3 4 5 6 7  >   >|