[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ป.1 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องเรียนภาคฤดูร้อน (Summer60) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องเรียนภาคฤดูร้อน (Summer60) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องเรียนภาคฤดูร้อน (Summer60) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559
ที่พักนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
แผนผังหอพักนักเรียนประจำ
แผนผังหอพักนักเรียนหญิงคาเบรียลา
ประกาศรายชื่อนักเรียนซ่อมเสริม ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 พร้อมกำหนดการ
ประกาศวันหยุดปิดภาคเรียนที่ 2/2559
เนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ 4-5
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/59 ชั้น ม.1-2 และ ม.4-5
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/59 ชั้นป.1-6 , ม.1-3 (MLP) พร้อมเนื้อหาการสอบ
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 พร้อมเนื้อหาการสอบ (ตึกโดนาเซียง)
ACS Summer Course 2017
ประกาศผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 พร้อมกำหนดการ
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อเพิ่มเติมในระดับชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4
ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เสนอราคา ประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร
เนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
เนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ภาคปกติ)
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้น ป.1- ม.6
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.1- ม.3 (แผนก MLP)
ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ประกาศรายชื่อนักเรียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (กรณีเปลี่ยนแผนการเรียนและสอบรอบแรก)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ระบบโควตา)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (ตามสิทธิ์โควตา)
ประกาศรายชื่อนักเรียน ป.6 , ม.3 ที่ได้รับทุนเทโอฟาน เพื่อศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560
จดหมายแจ้ง การศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
จดหมายแจ้ง การศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
จดหมายแจ้ง การศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนร.ที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นม.1 (โควตา) ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนร.ที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นม.4 (โควตา) ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์ค่าย MLP Integrated Camp 2016
ประชาสัมพันธ์ SMST OPENHOUSE เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้นป.1-ม.3 (แผนก MLP)
ตารางปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ตารางปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ปกติ SEP Gifted)
ตารางปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ตึกโดนาเซียง)
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน ป.1 และ ป.6 ร่วมโครงการตรวจสอบวัคซีนตามเกณฑ์อายุ
เสนอยื่นซองประมูลร้านถ่ายเอกสารของโรงเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ตารางการแข่งขันกีฬาและกำหนดการพิธีเปิด-ปิด ACS CUP ครั้งที่ 15
เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560
OPEN HOUSE ระดับปฐมวัยและ OPEN HOUSE NEW MLP ป.1และ ม.1
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าเรียนเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และรายงานตัว ชั้นปีที่ 2-3
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนก MLP ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

|<  <   1 2 3 4 5 6 7  >   >|